Road Studio – Relacje Inwestorskie

Investor

More than games. More than adventure.

Jesteśmy developerem symulacyjnych gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej, opartych jednocześnie na motywie podróży. Pomimo, że zespół pracuje w Warszawie, nasze produkcje tworzone są z myślą o graczach z całego świata. W naszych grach będą mogli wcielić się w kierowców najrozmaitszych pojazdów i zwiedzić wiernie odzwierciedlone, egzotyczne zakątki świata.

Wszystko to jest możliwe dzięki nowoczesnym narzędziom developerskim z silnikiem Unreal Engine na czele, cyfrowej dystrybucji, doświadczonych członkach naszego zespołu produkcyjnego, a także unikalnych relacjach biznesowych

Statut Spółki Road Studio
Dokument informacyjny
RS_Informacje

PREZENTACJA SPÓŁKI

Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier w 3 segmentach symulatorów: ciężarówki (seria Truck Simulator), motocykle (seria Motorcycle Simulator) oraz segment pozostałych gier powiązanych z branżą motoryzacyjną. Wszystkie projekty związane z tworzeniem gier znajdują się na etapie produkcji.

Misją firmy jest umożliwienie graczom przeniesienia się w odległe miejsca w świecie bez wychodzenia z domu. W naszych produkcjach, gracze będą mogli wcielić się w kierowcę ciężarówki lub motocyklisty, a czasami również osoby prowadzącej biznes związany z motoryzacją.

Spółka zamierza zagospodarować bardzo dużą grupę graczy zainteresowanych symulatorami motoryzacyjnymi. 

Istnieją na rynku inne gry, dzięki którym można stwierdzić, że baza osób zainteresowanych tym gatunkiem jest ogromna. Dodatkowo dużą popularnością niezmiennie cieszą się gry survivalowe, więc połączenie tych dwóch typów wydaje się dobrym pomysłem i stwarza wiele możliwości rozwoju produktów.

Obecnie firma jest w trakcie produkcji swoich pierwszych tytułów. Niektóre z nich są na zaawansowanym etapie.

STRUKTURA AKCJONARIATU

* Prezesem Zarządu Movie Games S.A. jest Pan Mateusz Wcześniak, który zasiada również w Radzie Nadzorczej Road Studio S.A.

** wraz z KGK Invest Group sp. z o.o., podmiotem zależnym od Pana Macieja Nowaka, będącym w posiadaniu 100.000 akcji Road Studio S.A.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

  • 13 maja 2022 r. – raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
  • 12 sierpnia 2022 r. – raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
  • 10 listopada 2022 r. – raport za III kwartał 2022 r.

NOTOWANIA GIEŁDOWE

Aktualne notowania giełdowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect. 

Link do aktualnych notowań giełdowych

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych
Zarząd Spółki Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariusza na dzień 25 listopada 2022 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.
Dokumenty powiązane z ogłoszeniem do pobrania

– pełna treść ogłoszenia,
– informacja o liczbie akcji i głosów,
– projekty uchwał,
– formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROAD STUDIO S.A. w dniu 10 września 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Road Studio SA na dzień 30 czerwca 2022 r.

INFORMACJE FINANSOWE

Aktualne Informacje finansowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect. 

Link do aktualnych informacji finansowych

Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 członków. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
W przypadku jednoosobowego składu Zarządu uprawnionym do reprezentowania spółki jest Prezes Zarządu, a w przypadku wieloosobowego składu Zarządu uprawnionym do reprezentowania jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z prokuratorem.
Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu 

MACIEJ NOWAK
CEO 

Jako inwestor giełdowy oraz manager posiada doświadczenie w budowaniu wartości, zarządzaniu oraz rozwoju spółek, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Życiorys Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

MATEUSZ WCZEŚNIAK

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Życiorys

MICHAŁ DZIWNIEL

Członek rady nadzorczej

Życiorys

WOJCIECH IWANIUK

Członek rady nadzorczej

Życiorys

MICHAŁ BARYŁA

Członek rady nadzorczej

Życiorys

KAMIL GAWORECKI

Członek rady nadzorczej

Życiorys

INC_Investments_and_Consulting_Logo-MALE-1

Autoryzowany Doradca

INC S.A.
Krasińskiego 16
60-830 Poznań
Poland
T: +48 61 851 86 77
E: biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

bdm

Animator

Dom Maklerski BDM
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
Poland
T: +48 22 612 45 45

T: +48 22 612 46 46
www.bdm.pl